เหล็กเส้น-เสริมคอนกรีต เสริมงานก่อสร้างให้แกร่ง

เหล็กเส้น เสริมคอนกรีต เสริมงานก่อสร้างให้แกร่ง

เหล็กเส้นที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อเสริมความแข็งแรงของคอนกรีต โดยการใช้ เหล็กเส้นเสริมจะช่วยเพิ่มความทนทานของคอนกรีต ที่มีต่อแรงกดและแรงเหวี่ยงและการยึดเกาะผิว เนื่องจากคอนกรีตมีความแข็งแรงและทนทานต่ำในการรับแรงดึง ดังนั้นการเสริมด้วย เหล็กเส้น เสริมเป็นวิธีที่นิยมนำมาก่อสร้างกันโดยทั่วไปซึ่งการใช้เหล็กเสริมนั้น จะทำให้คอนกรีตมีการใช้งานที่ปลอดภัยและเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

แต่ก่อนที่เราจะนำไปใช้งานนั้น เราจะต้องทราบกันก่อนว่า เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ใช้งานอย่างไรให้ถูกหลักงานก่อสร้างเสียก่อนซึ่งบทความนี้มีสรุปมาให้ เหล็กเสริมในงานคอนกรีตที่ใช้ทำผิวคอนกรีต ซึ่งแบ่ง ได้เป็น 2 ประเภท คือ เหล็กเส้นกลม (Round Bar) และเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) ควรมีลักษณะอย่างไร

เหล็กเส้น-ที่ได้มาตรฐานควรมีลักษณะเป็นอย่างไร ?

เหล็กเส้น ที่ได้มาตรฐานควรมีลักษณะเป็นอย่างไร ?

หลัก ๆ แล้ว เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตจะใช้งานอยู่สองชนิด ก็คือ เส้นกลม (Round Bar) และข้ออ้อย (Deformed Bar) ซึ่งทั้งสองชนิดนี้จะได้มาตรฐาน มอก. ที่กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และจะต้องเป็นเหล็กผลิตใหม่ไม่ใช่เป็นเหล็กเก่ามีรอยแตกร้าว ขึ้นสนิมแต่อย่างใด เพราะว่าจะต้องนำเหล็กไปเสริมเพื่อใช้ในงานที่รับแรงอัดและแรงดึงได้สูง ดังนั้นลักษณะเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต แบ่งได้ดังต่อไปนี้

 1. เหล็กเส้นกลมเสริมคอนกรีต ควรมีลักษณะ กลมเกลี้ยง ผิวไม่ขรุขระ ไม่ขึ้นสนิม เหล็กยาวตรงตลอดเส้น หน้าตัดต้องกลม ไม่เบี้ยว มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่กำหนด และมีน้ำหนักเหล็กมาตรฐาน ตามชั้นคุณภาพ SR24 เป็นต้น
 2. เหล็กข้ออ้อยเสริมคอนกรีต ควรมีลักษณะ ผิวเรียบเกลี้ยงเป็นบั้งที่ระยะ เท่า ๆ กัน สม่ำเสมอกันตลอดทั้งเส้น โดยที่บั้งที่อยู่ตรงข้ามมีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน ไม่มีรอยปริ แตกร้าว ไม่ขึ้นสนิม เหล็กข้ออ้อยแบ่งตามชั้นคุณภาพได้ 3 ประเภท คือ SD30, SD40, SD50  เป็นต้น

วิธีการเสริมคอนกรีตด้วย เหล็กเส้น

วิธีการเสริม เหล็กเส้น ในคอนกรีตนั้นจะต้องมีข้อกำหนดในการก่อสร้างตามมาตรฐาน มยผ. 1103-52 มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ยกเว้น แรงดึงสูงที่ใช้ในการก่อสร้างคอนกรีตอัดแรง โดยใช้ค่าแปลงหน่วยของแรง 1 กิโลกรัมแรงเท่ากับ 9.806 นิวตัน โดยทั่วไปจะใช้เหล็กเส้นวางลงบริเวณที่ต้องการเทพื้น หรือหล่อลงตะแกรงคานหรือเสา เพื่อเสริมคอนกรีตเข้าไป แต่หากเหล็กเส้นยาวไม่พอ จะใช้เป็นวิธีการใช้เหล็กต่อทาบเหล็กเส้นเสริมโครงสร้างโดยทาบแบบถูกต้องเพื่อไม่ให้กระทบต่อกำลังของโครงสร้างที่วางไว้ ดังนี้

 • ทาบเหล็กเส้น คือ การต่อความยาวเหล็กซึ่งเหล็กที่นี่จะนิยมใช้เป็นเป็นเส้น และ เหล็กข้ออ้อย โดยนำมาผูกโดยใช้ลวดผูกเหล็กเป็นตัวเชื่อมให้ถุกต้องตรงตามมาตรฐาน
 • เส้นกลมควรต่อทาบไม่น้อยกว่า 40 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นที่ผูก ให้มีเหล็กงอปลาย 180 องศา แต่ถ้าหากเส้นกลมมีขนาด 15 cm.  สามารถงอ 90 องศา โดยประมาณ
 • ข้ออ้อย SD30 ควรต่อทาบไม่น้อยกว่า 30 เท่า ของอ 2.5 โดยไม่ต้องงอปลายก็ได้
 • ข้ออ้อย SD40 ควรต่อทาบไม่น้อยกว่า 36 เท่า ของอ 3.0โดยไม่ต้องงอปลายก็ได้
 • ข้ออ้อย SD50 ควรต่อทาบไม่น้อยกว่า 45 เท่า ของอ 3.5 โดยไม่ต้องงอปลายก็ได้

วิธีการเสริมคอนกรีตด้วย-เหล็กเส้น

ตารางแสดงระยะการต่อทาบเหล็กเส้นทั่วไป

เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น

ระยะต่อทาบ (ซม.)

ระยะกำหนดใน มยพ. 1103-52

เส้นกลม 6 mm. RB6 SR2424 เซนติเมตร40 เท่า
เส้นกลม 9 mm. RB6 SR2436 เซนติเมตร40 เท่า
ข้ออ้อย 12 mm. DB12 SD4043 เซนติเมตร36 เท่า
ข้ออ้อย 16 mm. DB16 SD4057.6 เซนติเมตร36 เท่า
ข้ออ้อย 20 mm. DB20 SD4072 เซนติเมตร36 เท่า
ข้ออ้อย 25 mm. DB25 SD4090 เซนติเมตร36 เท่า

บริเวณที่ต่อเหล็กเส้นที่ต้องพิจารณามีตำแหน่งใดบ้าง

 • เหล็กเสริมส่วนล่าง

-ให้เชื่อมต่อบริเวณหัวเสาหรือคานจนถึงระยะ 1/6 ของความยาวช่วงคาน หรือจะเป็นแผ่นพื้นโดยวัดจากศูนย์กลางจุดรองรับ

 • เหล็กเสริมส่วนบน

-ให้เชื่อมต่อบริเวณกลางคานหรือแผ่นพื้น

การตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริม

 • พื้นที่และการจัดวางระยะห่างผิวคอนกรีตเหล็กเสริมตามที่ออกแบบไว้โดยตรึงแน่นด้วยลวดผูกเหล็ก ที่มีขนาดไม่เล็กกว่าเบอร์ 18 และระยะห่างวางขนานต้องไม่น้อยกว่า 1/3 ของมวลที่ใหญ่ที่สุด และไม่น้อยกว่า 2.5 cm เพื่อสะดวกแกการเทงาน
 • การต่อเหล็กเสริมควรต่อเหล็กให้เหลื่อมกัน โดยทาบเหล็กตามระยะทาบที่กำหนดไว้
 • เหล็กเสริมตามขวางและระยะหุ้มคอนกรีตหรือเหล็กปลอก ได้แก่ เสาปลอกเดี่ยว เสาปลอกเกลียว และคาน โดยกำหนดยกตัวอย่างจะมีเหล็กเสาปลอกเดี่ยวตัวเหล็กยืนทุกเส้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร พันโดยรอบ มีระยะเรียงของเหล็กปลอกไม่ห่างกว่า 16 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กยืน หรือไม่ห่างกว่า 48 เท่าของเหล็กปลอก  ซึ่งมีระยะหุ้มของคอนกรีตวางระยะโดยวัดตามระยะตามความหนาที่ต้องการให้เหล็กเสริมไม่หย่อน ดังนั้นจะต้องระมัดระวังเพื่อให้เหล็กเสริมไม่คาดเคลื่อนต่อการทำงานได้
 • ติดตั้งเหล็กเสริมบริเวณโครงสร้างต่อเนื่อง โดยพิจารณาตามโครงสร้างในตามผู้ออกแบบกำหนด เช่น อาคารใดเป็นตัวรับ อาคารใดเป็นตัวฝาก ให้จัดเป็นเหล็กเสริมตามที่กำหนด

เหล็กเส้น เสริมคอนกรีต ใช้ในงานใดบ้าง

 • ทำเป็นเหล็กปลอกซึ่งเหล็กปลอก คือ เหล็กเสริมคอนกรีตชนิดหนึ่งมีชื่อสากลว่า Stirrup เป็นเหล็กเสริมอยู่ภายในเสาซึ่งอยู่ประเภทเหล็กเสริมประเภทคอนกรีตแนวขวาง เพื่อใช้สำหรับรับแรงเฉือน โดยมักจะนำมาดัดเหล็กเส้นให้มีหน้าตัดตามที่ผู้ออกแบบตามงานก่อสร้างต้องการ ที่ระยะความยาวตามโครงสร้าง เป็นต้น
 • ตะแกรงเสริมคอนกรีต คือ เหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการเชื่อมติดเสริมคอนกรีตยึดติดเป็นรูปตะแกรงทอกันเป็นแผง หรือเรียกกันทั่วไปว่า “ไวร์เมช” (Wire Mesh) เป็นที่นิยมในการมาเสริมความแกร่งให้งานคอนกรีตเป็นอย่างมาก เป็นต้น
 • เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก คือ เสาที่เป็นองค์ประกอบสำหรับทำอาคารเป็นเสาแนวดิ่ง ซึ่งมีหน้าที่รับน้ำหนักจากพื้นและอาคารจากด้านล่างสุดตอม่อไปยังฐานรากของอาคารซึ่งจะเรียกกันทั่วไปว่า  “เหล็กยืน” โดยทั้งสี่มุมเสามีเหล็กปลอกเดี่ยวแบบปิด (Closed loop tie)โอบรัดเสริมทุกเส้นภายใน และมีหน้าตัดเหล็กอย่างน้อย 6เส้น กระจายบนเส้นรอบวงภายในเหล็กปลอกเกลียว เป็นต้น
 • เหล็กจ๊อยถนน หรือเหล็กโดเวล จะใช้เหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยในการสร้างถนนคอนกรีตเพื่อเสริมรอยต่อเพื่อปิดรอยแตกให้เข้าไปยังจุดที่กำหนด เพราะถ้าหากไม่มีการจ๊อยถนนจะทำให้ถนนเสียหายรับน้ำหนักได้ไม่ดี คอนกรีตรับน้ำหนักได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งเป็นต้น

เลือกขนาด เหล็กเส้น ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เหล็กเส้นกลมและข้ออ้อยแบ่งใช้งานตามขนาดดังนี้

 • เส้นกลมเหมาะสำหรับงานก่อสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง เช่น  อาคารพาณิชย์ งานก่อสร้างโดยทั่วไป บ้านพักอาศัย หรือ เหล็กเสริมในงานคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง เป็นต้น
 • เหล็กเส้นกลม 2 หุน  RB6 หน่วยเป็น มม. และ หุน นิยมทำเป็น เหล็กปลอกเสา ปลอกอาคาร สำหรับงานที่รับแรงน้ำหนักไม่มากนัก
 • เหล็กเส้นกลม ขนาด 3 หุน RB9  สำหรับงานที่รับแรงน้ำหนักไม่มากนักซึ่งมีความคล้ายเหล็กกลม RB6
 • เหล็กเส้นกลม ขนาด 4 หุน RB12  สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ในงานกลึงหัวน็อต เสริมโครงสร้างที่ไม่เน้นทำการยึดเกาะมากนัก
 • เหล็กเส้น กลม ขนาด  RB19 นิยมนำมาใช้สำหรับงานถนน
 • เหล็กเส้นกลม ขนาด  RB25  นิยมนำมาใช้งานเหล็กสตัด เหล็กที่ใช้ยึดทำป้ายขนาดใหญ่ด้วยการใช้เกลียวเร่งกับโครงเหล็กซึ่งรับน้ำหนักได้ดี
 • ข้ออ้อยมักจะใช้กับงานก่อสร้างขนาดกลางขึ้นไป เหมาะสำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีต ที่ต้องการความแข็งแรง เช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนน สะพาน หรือเขื่อน งานก่อสร้างที่มีแรงอัดมาก ๆ เป็นต้น
 • ขนาดเหล็กข้ออ้อยที่ผู้รับเหมาหรือช่างทั่วไปใช้กันมากที่สุดคือ เหล็กข้ออ้อย 4 หุน โดยจะมีตั้งแต่ขนาด 10 มิลลิเมตร ไปจนถึง ขนาดใหญ่ เหล็ก 4 หุน ข้ออ้อยโรงใหญ่

ทำไมถึงนิยมใช้ เหล็กเส้น เสริมคอนกรีต

เนื่องจากการใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตมีหลายประโยชน์และเหตุผลที่ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีในงานก่อสร้างจะมีดังนี้

 1. ช่วยเพิ่มความแข็งแรง: เหล็กเส้นเสริมช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับคอนกรีต
 2. ลดการแตกร้าว: เหล็กเส้นเสริมช่วยลดการแตกร้าวของคอนกรีต เนื่องจากเหล็กสามารถรับแรงดึงได้ดี ทำให้คอนกรีตมีความยืดหยุ่นในการรับแรงมากขึ้น
 3. เพิ่มอายุการใช้งาน: การใช้เหล็กเส้นเสริมช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตให้อยู่ได้นานขึ้น
 4. บำรุงรักษาง่าย: การใช้เหล็กเส้นเสริมช่วยลดความเสียหายและความเสียหายในระยะยาวของโครงสร้าง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 5. รับน้ำหนักอาคาร: เหล็กเส้นเสริมทำให้สามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ เช่น น้ำหนักของอาคารหรือสะพานโดยไม่ต้องใช้เหล็กเสริมอื่น ๆ ช่วยพยุงโครงสร้าง

มองหา เหล็กเส้น คุณภาพสูง ราคาประหยัด ต้องที่ SBB เท่านั้น !!

เพื่อให้ผู้ซื้อไม่พลาดจากสตีลเบสท์บาย เรามีบริการจำหน่ายเหล็กเส้น ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และหากต้องการเช็ก ราคา เหล็กเส้น วันนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือสอบถามสั่งซื้อ ติดต่อเราโดยตรงที่ไลน์ แบบไม่ต้องรอนาน เพราะเราให้ราคาภายใน 15 นาที แค่เพิ่มเพื่อน LINE ID ไลน์ @steelbestbuy และที่สำคัญเพื่อให้ผู้ซื้อสะดวกมากขึ้นสตีลเบสท์บายมีบริการ SBB Prompt สั่งก่อนเที่ยง ส่งสินค้าวันถัดไป ที่ตอบสนองการใช้งานของลูกค้ากรณีต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วนโดยลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินก่อน เวลา 12.00 น. เราจัดส่งสินค้าในวันถัดไปทันที (เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) โดยข้อดีของบริการของเรามีดังต่อไปนี้

 • ได้ใบเสนอราคา ภายใน 15 นาที
 • สั่งก่อนเที่ยง ส่งสินค้าวันถัดไป
 • เปรียบเทียบราคาเหล็ก ได้ราคาก่อนใคร
 • จัดส่งไว งานเสร็จเร็วไม่ต้องรอของนาน

*เงื่อนไขการจัดส่งเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมาย Logo SBB Prompt เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 061-318-8835

Facebook Messenger : SteelBestBuy

Line@ : @steelbestbuy

SBB-Prompt