ราคาเหล็กตัวซี-อัปเดตได้ทุกวันที่-SBB!

ราคาเหล็กตัวซี อัปเดตได้ทุกวันที่ SBB!

ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีการซื้อขายเหล็กตัวซีกันอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปี เพราะเป็น วัสดุเหล็กหลักๆ ที่ผู้ใช้งานเหล็กนึกถึง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง งานโครงสร้างขนาดเล็กไปถึงงานขนาดใหญ่ ก็ล้วนแล้วแต่ใช้เหล็กตัวซีเป็นส่วนประกอบ แต่น้อยคนที่จะทราบว่า การกำหนดราคาในประเทศไทยให้ราคาเหล็กคงที่เป็นเรื่องยาก ดังนั้น สตีลเบสท์บาย จะอธิบาย ทิศทางของ ราคาเหล็กตัวซี ที่สูงขึ้นในทุก ๆ ปี นั้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก ราคาวัตถุดิบโลกที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา จะมีปัจจัยใดอื่นบ้างที่ทำให้ราคามีการปรับตัวขึ้นลงอีก สตีลเบสท์บายมีคำตอบ

ราคาเหล็กตัวซี-ทำไมถึงเปลี่ยนตลอด

ราคาเหล็กตัวซี ทำไมถึงเปลี่ยนตลอด

การที่เราทราบว่าการที่ราคาขึ้นลง เกิดจากปัจจัยใดจะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อเหล็กในเวลานั้น ๆ ได้ดี ดังนั้น ปัจจัยที่ทำให้ราคาเหล็กตัวซีเปลี่ยนแปลงบ่อย มีดังนี้

 • ราคาวัตถุดิบโลกมีการปรับตัวตลอดเวลา

หนึ่งสิ่งที่เป็นด่านสำคัญของทุกๆการผลิต คือ “วัตถุดิบ” ที่นำมาใช้ ดังนั้น ปัจจัยแรกที่เป็นสิ่งสำคัญ คือ ราคาวัตุดิบ ที่จะทำให้ ราคากลางตลาดโลก มีผลมากที่สุด กล่าวคือหาก วัตถุดิบหายากหรือมีราคาสูง ความคุ้มทุนในการผลิตก็จะสูงตาม จึงมีผลกระทบทั่วโลก

*หมายเหตุ* ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถผลิตเหล็กได้เอง (แหล่งต้นน้ำที่ผลิตแร่เหล็ก) จึงต้องอาศัยการนำเข้ามาจากประเทศที่มีวัตถุดิบและเป็นผู้ผลิตเอง ซึ่งหาก ราคากลางแพง การนำเข้าของเหล็กในไทยก็จะสูงขึ้นตาม

ราคาปรับตามกฎกำแพงภาษี

เนื่องจากเรานำเข้าเหล็กเข้ามาในประเทศ รัฐบาลจึงกำหนดราคามาตรฐานสำหรับการนำเข้าระหว่างประเทศ เพื่อให้สินค้าไม่ล้นตลาดและ ภาครัฐและเอกชน สามารถซื้อเข้ามาในราคาที่ไม่สูงมากนัก

 • ราคาเหล็กปรับตามเศรษฐกิจ (อุปสงค์และอุปทาน)

กล่าวคือหากสภาวะทางเศรษฐกิจโลก หรือภายในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง ราคาเหล็กจะปรับตาม ซึ่งเป็นกลไกลทางตลาดที่ทั้งโลกต้องเจอ

 • พลังงานในการผลิตที่เพียงพอ

หากจะผลิตสินค้าได้สัก Lot หนึ่งจะต้องใช้กำลังผลิตมหาศาล เพราะบางตัวผลิตใช้เวลา 5-10 ปี ซึ่งนานมาก ๆ ไม่สามารถผลิตในเวลาสั้น ๆ ได้ เพราะจะทำให้เปลืองพลังงานที่ใช้อย่างมาก ดังนั้น มูลค่าของการผลิตจึงสูงตาม

 • ราคาน้ำมันและการขนส่งสินค้า

เนื่องจากเหล็กเป็นสินค้าที่กระจายการส่งออกไปยังหลายๆที่ทั่วโลกด้วยการโดยสารทาง ขนส่งทางเรือ ทางรถบรรทุก กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ดังนั้นหากราคาน้ำมันสูงขึ้น การจัดสรร ราคาในระบบขนส่งก็จะบวกราคาตามด้วย

 • ตัวแทนจำหน่ายเกิดการปรับราคาเหล็กขึ้นลงผันผวนอยู่ตลอดเวลา

เมื่อมีการประกาศการปรับขึ้นลงราคาเหล็กผู้ผลิตทั่วโลก ในหลายๆ บริษัทหรือร้านค้ามักมีการเตรียมรับมือเพื่อปรับให้ทันกับสถานการณ์ จึงเกิดการที่ตัวแทนมีการปรับราคาขึ้น ราคาลงแล้วกักสินค้าไว้ เพื่อป้องกรณีฉุกเฉินเหล็กขาดสต๊อก

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในหลาย ๆ ปัจจัยที่กล่าวมานั้นตัวผู้ผลิตเองจะต้องหั่นต้นทุนการซื้อหรือการนำเข้า เพื่อให้เหลือกำไร ในสภาวะราคาที่ขึ้น ๆ ลง ๆ โดยการคำนวณความคุ้มทุนในบางสถานการณ์ เป็นต้น

เช็ก เหล็กตัวซี มี มอก. ต้องดูอะไรบ้าง

เหล็กตัวซีที่ดีจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 1228-2561 ตัวเหล็ก มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวซี C  มีความยาวตั้งแต่ 6 เมตร มีขนาดความยาวเท่ากันทุกเส้น มีพื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อและไม่มีร่องรอยของสนิมบนเหล็ก จึงจะดีต่อการนำไปใช้งาน บนเหล็กจะต้องมีตัวเลขที่ระบุชัดเจน หรือเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏให้ชัดเจน โรงงานที่ผลิตเหล็กต้องได้การรับรองที่มาตรฐานจากกรมอุตสาหกรรมมีที่ตั้งชัดเจน มีข้อพับจะต้องตั้งฉาก 90 องศา และ มีขนาดความหนา ความยาวตามมาตรฐานที่ระบุเอาไว้ เป็นต้น

เช็ก-เหล็กตัวซี-มี-มอก.-ต้องดูอะไรบ้าง

ขนาด เหล็กตัว c ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.

เนื่องจากเหล็ก C-light-lip-channel ที่เรารู้จักสามารถนำไปก่อสร้างได้หลากหลายงาน เพราะมีเหล็กหลากหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กสุดไปจนขนาดใหญ่สุดโดยเหล็กตัวซีจะมีหน่วยการนับขนาดเป็น “นิ้ว” อาทิเช่น

 • เหล็กตัว c ขนาด 3 นิ้ว
 • เหล็กตัว c 4 ขนาด นิ้ว
 • เหล็กตัว c 5 ขนาด นิ้ว
 • เหล็กตัว c 6 ขนาด นิ้ว
 • เหล็กตัว c 8 ขนาด นิ้ว

มีความหนาเป็น “มิลลิเมตร” ที่ผู้ซื้อนิยมเลือกใช้งานดังนี้

 • เหล็ก ตัว ซี หนา 1.6 มิลลเมตร
 • เหล็ก ตัว ซี หนา 2.0 มิลลเมตร
 • เหล็ก ตัว ซี หนา 2.3 มิลลเมตร
 • เหล็ก ตัว ซี หนา 4.0 มิลลเมตร

จากที่กล่าวมาเป็นเพียงขนาดและความหนาคร่าว ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานประกอบการตัดสินใจซื้อเพื่อนำไปใช้งาน

ราคาเหล็กตัวซี ทุกขนาดที่ SBB

เนื่องจากความต้องการเหล็กตัวซีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้งตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ กรุณาสอบถามผู้จำหน่ายก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง โดยสตีลเบสท์บาย มีราคาส่วนกลางที่อัปเดตประจำเดือนมีนาคม 2567 มาไว้ให้เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อมูล ราคาวัสดุก่อสร้าง หมวดเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ของ เหล็กฉาก ณ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมีนาคม 2567

ชื่อชนิดของเหล็ก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.)

ความยาวและน้ำหนัก/ท่อน (ม./กก.)

 ราคากลาง(ราคา/ท่อน)

เหล็กตัวซี( C-light-lip-channel)
ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.ความยาว 6 ม. น้ำหนัก 21 กก.500.00
 ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.ความยาว 6 ม. น้ำหนัก 23.5 กก.640.00
 ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.ความยาว 6 ม. น้ำหนัก 34 กก.780.00
 ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.ความยาว 6 ม. น้ำหนัก36.5 กก.880.00
 ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.ความยาว 6 ม. น้ำหนัก 40.3 กก.990.00

*หมายเหตุ* : ผู้ที่สนใจติดตามราคาส่วนกลางเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจะต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ที่ ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า TPSO คลิก!

เช็กราคาเหล็กตัวซี ได้ที่นี่ ศูนย์รวมเหล็กก่อสร้างครบวงจรมีเหล็กให้เลือกหลากหลาย ลูกค้าสามารถเช็กราคาเหล็กได้ง่าย ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @steelbestbuy

ตาราง ราคาเหล็กตัวซี ที่ สตีลเบสท์บาย ประจำวันที่ 29 เมษายน 2567

รายการ ขนาด เหล็กฉาก

ราคา/กก. (บาท/กก.)

น้ำหนัก/กิโลกรัม

ราคา/เส้น

เหล็กตัว c 3 นิ้ว หนา 1.6 มม.
75x45x15x1.6 มม.
25.8912.90334.00
เหล็กตัว c 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.
75x45x15x2.3 มม.
24.6917.90442.00
เหล็กตัว c 4 นิ้ว หนา 1.6 มม.
100x50x20x1.6 มม.
25.9115.90412.00
เหล็กตัว c 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.
100x50x20x2.3 มม.
24.6622.30550.00
เหล็กตัว c 4 นิ้ว หนา 3.2 มม.
100x50x20x3.2 มม.
24.6730.00สอบถามเพิ่มเติม
เหล็กตัว c 5 นิ้ว หนา 2.3 มม.
125x50x20x2.3 มม.
24.6624.70สอบถามเพิ่มเติม
เหล็กตัว c 5 นิ้ว หนา 3.2 มม.
125x50x20x3.2 มม.
24.6733.60สอบถามเพิ่มเติม
เหล็กตัว c 6 นิ้ว หนา 2.3 มม.
150x50x20x2.3 มม.
24.6727.12สอบถามเพิ่มเติม
เหล็กตัว c 6 นิ้ว หนา 3.2 มม.
150x50x20x3.2 มม.
24.6636.90สอบถามเพิ่มเติม

*หมายเหตุ* : ราคานี้อ้างอิงเฉพาะวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้สนใจราคาอื่นๆสอบถามที่ไลน์ Line: @steelbestbuy หรือเช็กราคาเหล็กได้ที่แคตตาล็อกเหล็กตัวซีเพิ่มเติมที่นี่

เรื่องเหล็กไว้ใจ Steel Best Buy อัปเดต ราคาเหล็กตัวซี ทุกวัน ที่นี่

สำหรับช่างและผู้รับเหมาที่กำลังมองหา เหล็กตัว c ทางสตีลเบสท์บาย ขอเป็นอีกทางเลือกในการจำหน่ายเหล็ก เพื่อให้ผู้รับเหมา, ช่าง และผู้ซื้อทั่วไปสะดวก เพราะเรามีบริการจำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกประเภท มากกว่า 2,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กตัว c ขนาด ต่าง ๆ หรือหากต้องการเช็ก เหล็กตัว c ราคา วันนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือสอบถามสั่งซื้อ ติดต่อเราโดยตรงที่ไลน์ แบบไม่ต้องรอนาน เพราะเราให้ใบเสนอราคาภายใน 15 นาที แค่เพิ่มเพื่อน LINE ID : @steelbestbuy และที่สำคัญเพื่อให้ผู้ซื้อสะดวกมากขึ้นเรามีบริการ SBB Prompt สั่งก่อนเที่ยง ส่งสินค้าวันถัดไป

ที่ตอบสนองการใช้งานของลูกค้ากรณีต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วนโดยลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินก่อน เวลา 12.00 น. เราจัดส่งสินค้าในวันถัดไปทันที

(เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

 • โดยข้อดีของบริการของเรามีดังต่อไปนี้
 • ได้ใบเสนอราคา ภายใน 15 นาที
 • สั่งก่อนเที่ยง ส่งสินค้าวันถัดไป
 • เปรียบเทียบราคาเหล็ก ได้ราคาก่อนใคร
 • จัดส่งไว งานเสร็จเร็วไม่ต้องรอของนาน

*เงื่อนไขการจัดส่งเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมาย Logo SBB Prompt เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 061-318-8835

Facebook Messenger : SteelBestBuy

Line@ : @steelbestbuy

SBB-Prompt