เหล็กเส้น-คืออะไร

มือใหม่ต้องรู้ก่อนซื้อ เหล็กเส้น คืออะไร

มือใหม่ต้องรู้ก่อนซื้อ เหล็กเส้น คืออะไร วางแพลนก่อสร้างเมื่อไหร่ สิ่งแรกที่ช่าง หรือ ผู้รับเหมานึกถึงคงจะไม่พ้น เหล็กเส้นเหล็กเพื่องานฐานราก เพราะถือเป็นพื้นฐานงานก่อสร้างที่ต้องที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานรองเสริมคอนกรีต งานถนน งานโครงสร้างบ้าน เสา อาคาร พื้น ผนัง แต่หากจะสร้างให้ดีก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักเหล็กเส้นให้ดีและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมเสียก่อน

มือใหม่รู้ก่อนซื้อ เหล็กเส้น คืออะไร

เหล็กเส้นคืออะไร?

เหล็กเส้น (Steel Bar) คือ เหล็กเสริมที่นำมาใช้สำหรับงานก่อสร้างบ้านเรือน อาคาร คอนโด หรือสำหรับเสริมงานคอนกรีต งานถนน โดยผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. บังคับ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เหล็กเส้นกลม (Round Bars RB) และเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars DB)

 • เหล็กเส้นกลม (Round Bars RB) คือ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ หรือที่เรียกว่าเหล็ก RB มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก 6 มม. – 25 มม. เกรดคุณภาพกำหนดคือ SR24 ด้วยกำลังรับแรงดึงจุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.) ตั้งแต่ RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 ที่มีเนื้อผิวของเหล็กกลมเรียบช่วยในเรื่องแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตด้วยการงอของเหล็กเพื่อถ่ายแรงเหล็กยึดเกาะมากขึ้น
 • เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars DB) หรือที่เรียกสั้น ๆ กันว่า DB หรือที่คนนิยมเรียกกันทั่วไป “ข้ออ้อย” เหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กบั้ง เป็นเหล็กที่มีลักษณะเป็นปล้อง ๆ คล้ายต้นอ้อย มีความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร มีครีบและบั้งที่ผิวเหล็กช่วยให้เหล็กยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดี เพราะมีจุดครากอยู่ที่ประมาณ 3000 , 4000, 5000 ksc. ตามลำดับชั้นคุณภาพที่กำหนด SD30, SD40, SD50 ซึ่งทำให้โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงคงทน ไม่ขึ้นสนิม

ปัจจุบันที่ผู้รับเหมาและช่างนิยมใช้กันจะเป็นเหล็กข้ออ้อย 4 หุน โดยจะมีขนาดตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร ถึงขนาด 4 หุน ข้ออ้อยโรงใหญ่ เป็นต้น

เหล็กเส้นแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท?

ตามหลักโดยทั่วไปแล้วเหล็กเส้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • เหล็กเส้นกลม (Round Bars RB) ลักษณะทั่วไป ผิวกลมเรียบ ไม่มีลูกคลื่น ไม่มีรอยแตกร้าว หน้าตัดกลม ไม่เบี้ยว เหล็กเส้นกลมต้องไม่เป็นสนิมเกิดขึ้นในเนื้อเหล็กเมื่อดัดโค้งงอ จะต้องไม่ปริ หรือเกิดแตกหักง่าย บนตัวเหล็กจะต้องมีตัวเลขที่ระบุ หรือ เครื่องหมายการค้า ที่ปรากฏให้ชัดเจน โรงงานที่ผลิตเหล็กต้องได้การรับรองที่มาตรฐานจากกรมอุตสาหกรรมมีที่ตั้งชัดเจน

 

 • เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars DB)  มีลักษณะเป็นปล้อง ๆ มีบั้ง คล้ายต้นอ้อย มีครีบและบั้ง ที่ผิวเหล็กช่วยให้เหล็กยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดี บริเวณที่บั้งหรือปล้อง จะต้องไม่ปริ ไม่แตกร้าว ไม่เป็นสนิม บั้งต้องสม่ำเสมอเท่ากันตลอดเส้น ที่สำคัญเนื้อเหล็กต้องไม่เป็นสนิม บนตัวเหล็กจะต้องมีตัวเลขที่ระบุ หรือ เครื่องหมายการค้า ที่ปรากฏให้ชัดเจน โรงงานที่ผลิตเหล็กต้องได้การรับรองที่ได้มาตรฐานจากกรมอุตสาหกรรมมีที่ตั้งชัดเจน

 

 

เหล็กเส้น แต่ละประเภทใช้งานต่างกันอย่างไร?

เหล็กเส้นกลมแบ่งใช้งานตามขนาดดังนี้

 • เหมาะสำหรับงานก่อสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง เช่น  อาคารพาณิชย์ งานก่อสร้างโดยทั่วไป บ้านพักอาศัย หรือ เหล็กเสริมในงานคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง เป็นต้น
 • เหล็กเส้น 2 หุน  RB6 หน่วยเป็น มม. และ หุน นิยมทำเป็นเหล็กปลอกเสา ปลอกอาคาร สำหรับงานที่รับแรงน้ำหนักไม่มากนัก
 • เหล็กเส้นกลม ขนาด 3 หุน RB9  สำหรับงานที่รับแรงน้ำหนักไม่มากนักคล้ายเหล็กกลม RB6
 • เหล็กเส้นกลม ขนาด 4 หุน RB12  สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ในงานกลึงหัวน็อต เสริมโครงสร้างที่ไม่เน้นทำการยึดเกาะมากนัก
 • เหล็กเส้น กลม ขนาด  RB19 นิยมนำมาใช้สำหรับงานถนน
 • เหล็กเส้นกลม ขนาด  RB25  นิยมนำมาใช้งานเหล็กสตัด เหล็กที่ใช้ยึดทำป้ายขนาดใหญ่ด้วยการใช้เกลียวเร่งกับโครงเหล็กซึ่งรับน้ำหนักได้ดี

 

 

เหล็กข้ออ้อยแบ่งใช้งานตามขนาดดังนี้

 • มักจะใช้กับงานก่อสร้างขนาดกลางขึ้นไป เหมาะสำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีต ที่ต้องการความแข็งแรง เช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนน สะพาน หรือเขื่อน งานก่อสร้างที่มีแรงอัดมาก ๆ เป็นต้น
 • ขนาดเหล็กที่ผู้รับเหมาหรือช่างทั่วไปใช้กันมากที่สุดคือ เหล็กข้ออ้อย 4 หุน โดยจะมีตั้งแต่ขนาด 10 มิลลิเมตร ไปจนถึง ขนาดใหญ่ เหล็ก 4 หุน ข้ออ้อยโรงใหญ่

ซื้อเหล็กกลมทั้งทีต้องดูยังไง?

 • ดูที่มีชั้นคุณภาพ SR24 ที่จุด คลากไม่ต่ำกว่า 2,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
 • ดูขนาดของเหล็กเส้นกลม มีตั้งแต่6 มิลลิเมตร ถึง 25 มิลลิเมตร ส่วนความยาวมาตรฐานคือ 10 เมตรและ 12 เมตร
 • ผิวของเหล็กต้องเรียบ ไม่มีลูกคลื่น ไม่มีรอยแตกร้าว หน้าตัดกลม และไม่เบี้ยว
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นกลมตามมาตรฐาน “เหล็กเต็ม”
 • เมื่อชั่งน้ำหนักเหล็กต้องได้ 0.499 กก. ต่อความยาว 1 เมตร
 • เหล็กเส้นกลมต้องไม่เป็นสนิมเกิดขึ้นในเนื้อเหล็กเมื่อดัดโค้งงอ จะต้องไม่ปริ หรือหักง่าย

ซื้อเหล็กข้ออ้อยทั้งทีต้องดูยังไง?

 • ข้ออ้อยมีผิวเรียบ บริเวณที่บั้ง หรือปล้องจะต้องไม่ปริ ไม่แตกร้าว ไม่เป็นสนิมขุม
 • บั้งต้องสม่ำเสมอเท่ากันตลอดเส้น ส่วนขนาดและรูปทรงจะเหมือเหมือนกัน
 • ที่สำคัญเนื้อเหล็กต้องไม่เป็นสนิม
 • สังเกตุจากผิวของเหล็กเส้นข้ออ้อยจะมีการปั้มสัญลักษณ์ตัว “T” (เกิดจากกรรมวิธีรีดร้อน)
 • สามารถยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดีเหมาะกับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • เหล็กข้ออ้อยผลิตด้วยกรรมวิธีรีดร้อน 
 • ต้องมีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากที่กำหนดไว้
 • มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อย ขนาด 10-40 มิลลิเมตร

มองหา เหล็กเส้นราคาประหยัด จัดส่งไว ต้องที่ Steel Best Buy

เพื่อให้ผู้ซื้อไม่พลาดจากสตีลเบสท์บาย เรามีบริการจำหน่ายเหล็กเส้น ประเภทไม่ว่าจะเป็น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และหากต้องการเช็ก ราคา เหล็กเส้น วันนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือสอบถามสั่งซื้อ ติดต่อเราโดยตรงที่ไลน์ แบบไม่ต้องรอนาน เพราะเราให้ราคาภายใน 15 นาที แค่เพิ่มเพื่อน LINE ID ไลน์ @steelbestbuy และที่สำคัญเพื่อให้ผู้ซื้อสะดวกมากขึ้นสตีลเบสท์บายมีบริการ SBB Prompt สั่งก่อนเที่ยง ส่งสินค้าวันถัดไป ที่ตอบสนองการใช้งานของลูกค้ากรณีต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วนโดยลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินก่อน เวลา 12.00 น. เราจัดส่งสินค้าในวันถัดไปทันที (เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) โดยข้อดีของบริการของเรามีดังต่อไปนี้

 • ได้ใบเสนอราคา ภายใน 15 นาที
 • สั่งก่อนเที่ยง ส่งสินค้าวันถัดไป
 • เปรียบเทียบราคาเหล็ก ได้ราคาก่อนใคร
 • จัดส่งไว งานเสร็จเร็วไม่ต้องรอของนาน

*เงื่อนไขการจัดส่งเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมาย Logo SBB Prompt เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 061-318-8835

Facebook Messenger : SteelBestBuy

Line@ : @steelbestbuy

SBB-Prompt